רשימת חברות הוועד

ניתן לפנות דרך מייל העמותה

שם תפקיד נייד
טלי טלמור יו"ר העמותה  052-2209522
חואני מוקמל מנהלת תחום, תערוכות, גזברות 050-5349109
בתיה איכנהולץ ועדת ביקורת  
אורנה שחר  מזכירות, ידיעון , פייסבוק, כרטיסי חבר   
נחמה קלמנסון  סדנאות   
רותי מיון קוק תערוכות  
זהרה יזרעאלי סיורים  
מיקי זבירין מתנדבת מנהלת אתר, פייסבוק 052-3366404
דורית קו מתנדבת הטבות, תזכורות, עזרה בנדרש  
אתי יפה מתנדבת יחסי ציבור, תקשורת