חברים יקרים,

דמי החבר דרושים לפעילותה השוטפת של העמותה, אנא בצעו את התשלום בהקדם!

הסכום לשנת 2019 הוא 350 ₪.

ניתן לשלם באחת משתי הדרכים הבאות:
1. העברה בנקאית (העדפה לאפשרות זו בשל איטיות דואר ישראל):
לחשבון: אמנים יוצרים בישראל  25677399, בנק 10 (לאומי), סניף  942 (רעננה)

2. לשלוח המחאה בדואר רגיל (לא רשום) לשולמית לוין רפידים 36 ב' ת"א 69015
המחאה תוסב לפקודת "אמנים יוצרים בישראל/אמנויות", למוטב בלבד או לא סחיר.
שלחו תמונת פספורט לדוא"ל העמותה

israeldesigncrafts@gmail.com

כרטיס החבר הכולל תמונה מקנה הנחות בכניסה למוזיאונים

בברכה,

ועד העמותה