חברים יקרים,

דמי החבר דרושים לפעילותה השוטפת של העמותה, אנא בצעו את התשלום בהקדם!

יש לבצע העברה בנקאית על סך 370 ₪,

 יש לבצע העברה בנקאית לחשבון קראפט ישראל (ע"ר)  בנק דיסקונט ( 11)  סניף רעננה 092  מס' חשבון  0169012168  לציין את פרטי  המעביר ומטרת התשלום.

לצורך הנפקת כרטיס חבר יש לשלוח תמונת פספורט לכתובת מייל זו

בברכה

ועד העמותה