לוועדת ביקורת של העמותה 

דרושים מתנדבים המתמצאים בבדיקת מאזן.

הפעילות מתבצעת פעם בשנה ואינה גוזלת זמן רב.

 

דרושים מתנדבים לכתיבת מאמרים בנושא קראפט ואמנויות

עבור מגזין משותף לשני תחומי העמותה

בשיתוף פעולה עם העורכת.

 

 פרטים  – מיכל 054-6645778