חברים יקרים,

הנכם מוזמנים לאסיפה הכללית השנתית של עמותת אמנים יוצרים בישראל (ע"ר) 

ביום א' 17/06/18 בשעה 17:30,

בגלריה "5  B.Y"  –   רח' בר יוחאי 5 תל אביב.
על סדר היום :
1. סקירת פעילות כספית של העמותה
2. אישור הדוח הכספי 2017
3. אישור דו"ח מילולי 2017 לרשם העמותות
4. בחירת/מינוי בעלי תפקידים בעמותה
5. מינוי מורשי חתימה
6. סקירת פעילות – תחום אומנויות
7. סקירת פעילות – תחום קרמיקה

 

בהזדמנות זו נוכל גם להנות מהתערוכה החדשה המוצגת בגלריה, "אסור לשרוק בים" של ענת נגב.

 

בברכה,
יונת חמיידס,
יו"ר העמותה