חברי העמותה

שם משפחה
שם פרטי
תחום
אגמוןרותיפיסול
אדלריורם
אובמטקין מטלון מריאנה
אוסט טילי
אופקחנה
אחישחרציפורה
אייכנהולץבתיהטקסטיל
אילון יעל
אילתי גילה גילהפיסול בנייר, בחומר, מתכת, ציור
אלדר כרמלהציור נייר קולאז'
אלשטיין עדנהרישום, ציור, קולאז', קדרות
אלכסנדרונידפנה
אלרןרחלקווילט
אלרן-ורוניקה ורוניקהפיסול בברזל, צורפות
ארבלרינהאריגה
אשכנזידיאנה ציור
בגר ענת
בלינדרבת שבע
בל-פרבר יהודיתקווילט
בלקיןדליה
בן יהודהמירה
בן צביאורנה
בנימינילאה
בסןמרגליתרקמה
בר נירורדהציור
ברקרותטקסטיל
ברקידליה
ג'דהדליהרקמה
גוטמן רוניתעיצוב טקסטיל, עיצוב פנים
גולדשטייןגנית
גולדשטייןצילההדפס, ציור
גור אריה גרינברגגילת
גיאברכהציור
גרוסאיריתצילום
דהןחנה
דה פזאסתר
דודאידבורה
דור נטע
דורימלי
הורוביץ קלררחליפסיפס, קרמיקה
הנדלזץיהודית
הנמן נעמהצורפות תכשיטים, כלים , יודאיקה
הרבסטהינדה
וייס שוויגראריקה
וינשטין מיכל
וינשטיןמירה
ולנטיןתרצה
וסרטייל אליסיה
וקסמן שושיציור
ורשבסקינאורהאריגה
זביריןמיקיחריזה
זכאימיכלציור
חזןדבירקמה
חכים סטריכמן רויטלפיסול
חסןערין
טאוב נעה
טלשניתחרת נייר
טלמורטלירקמה
טרינקררעיהאמנות פלסטית
יוסףרחלי
יוסיפוביץלימורטקסטיל
יזרעאליזוהרהטקסטיל
יפה אתירב תחומית
כיאטמלי
כץ חנה
לאונרדנוןאדריכלות , ציור, פיסול
לבןימימה
להבדבי
להמןדפנה
לויאורלי
לויליאה
לוירבקה
לויןענתרב תחומי
לויןשולמיתטקסטיל
לוסטיגאלה
לוסטיגשרה
ליבוביץעמי
ליסשולה
לכטמןעילית
למדני איטקין הדסרב תחומי
מגןרבקה
מוקמל חואניטקסטיל
מורזהבה
מזורצילה
מיון קוקרות
מיינרמרים
מירוןאלה
מרוזחדוה
מרוק כהןגאולה
נחשוניאריאלה
עוזרייפה
עלוןרונית
עציונייובל
פארימירי
פורתגונית
פורתעפרה
פייפרחן
פינטהוס רוטשילדחנה
פישרעדנה
פלדיונה
פלקוביץאסתל
פרידורשולה
פרידרייךשושנה
צוקרענת
קודורית
קובורחל
קירשנרנחמה
קלייןחדוה
קלמנסוןנחמה
קנקה ולדרסקי אמיצילום , אריגה
קפלןבלהארט קווילט
קפלןעירית
קריסטליונית
רוזן דינהויטראז' ; טלאים
רוזנפלדרחלי
רוטברט אבי
רוסו צימטגילה
רזיןריבה
שגבדליהציור הדפס
שובעיניה
שומרונירות
שומרונידן
שחוריאהודרב תחומי
שחורי זהבהרב תחומי
שחורי עדנה
שחר אורנה
שינולדיהודיתטלאים
שכטררבקהרב תחומי
שליבוביץצפיציור, פיסול
תורג'מןתמרהציור; הדפס; קליעה