עמי ליבוביץ  / Ami Leibowitz

 

זכוכית

 

aminerg@gmail.com

 

050-8289021

עוסק בהפלה ואיחוי של זכוכית. משתמש בזכוכית כמדיום למגוון היבטים: שימושיים,
דקורטיביים, אומנותיים, רגשיים, פוליטיים, מיחזוריים, חברתיים ופואטיים.

 

ניתן לראות תמונות של עבודותיי באתר:

 

http://www.flickr.com/photos/glami/

 

ריבוע