הנכם מוזמנים ל גלריה B.Y5 

המכירה תתקיים בין התאריכים 28/3-6.4.19 (משך האירוע הוארך לאור ההצלחת המכירה האחרונה).

העבודות יוצגו בגלריה ויקבלו את פניהם של המבקרים הרבים שפוקדים אותה ואת הגלריות השכנות באזור.

בהצלחה!