תחום אמנויות עומד להתפצל מ"עמותת אמנים יוצרים בישראל" ולהתנהל באופן עצמאי.

לחברי/ חברות העמותה שלום רב,                                                                 
 

אנו מבקשות ליידע אתכן/ם על שינויים במבנה העמותה שלנו:


כידוע, במשך שנות פעילות רבות היינו חלק מ"עמותת אמנים יוצרים בישראל", אשר כללה את תחום האמנויות השונות ותחום קרמיקה.


לפני כשנה, על דעת שני התחומים, הוחלט להתאחד ולפעול במשותף, תוך הפריה הדדית. לשם כך נוסח הסכם שיענה על צרכי כלל החברים, מבחינת התכנים האמנותיים, זכויות וחובות, חשבון כספי משותף וועד מנהל שבו נציגים משני התחומים.


תוך בניית התהליך לפעילות משותפת נתגלו חילוקי דעות בין שני התחומים על דרך קיום ההסכם. הבנו כי קיים חשש גדול שתחום אמנויות ייבלע בתוך תחום הקרמיקה ופעילותנו תשותק.


היות ולא הצלחנו להגיע להסכמה לגבי ביצוע ויישום פעילויות תחומנו, מצאנו לנכון לזמן ישיבת וועד של חברי תחום אמנויות ולדון בשאלה האם להמשיך בתהליך האיחוד או להתפצל. על פי החלטת רוב חברות הוועד הוחלט על פיצול מוחלט ובניית גוף חדש לתחום אמנויות אשר ישים דגש על פעילויות בתחומי ההתעניינות  של חברינו.


אנחנו, חברות הוועד, ממשיכות לעבוד כתמיד, בהתנדבות, במתכונת עמותה קטנה יותר, איכותית ונאמנה למטרותיה. 


אנו מטפלות בהקמתה של העמותה מחדש ורישומה כדין, וקוראות לכן/ם לקחת חלק פעיל ומועיל בפעילות העמותה. נשמח לגייס חברות/ים חדשות/ים.


אנו עמלות על תכנון המשך הפעילות (אשר הואטה מעט בשל אילוצי הקורונה).
נמשיך לעדכן אתכן/ם בתהליך הקמת העמותה החדשה ובפעילויות.


שתהיה לנו שנה טובה יותר ובריאה יותר!


בברכה,
 
ועד העמותה ומתנדבות:
חואני מוקמל,  רותי מיון קוק , אתי יפה,  בתיה אייכנהולץ,

טלי טלמור ,  אורנה שחר,  נחמה קלמנסון,  שולמית לוין, 
מיקי זבירין,  זוהרה ישראלי