בתיה עוזיאל הייתה חברת העמותה מראשית הקמתה ופעילה בוועד העמותה, ומיוזמות רעיון קיום הסדנאות אשר החלו בשנת 1981  בתל חי, הצלחת האירוע הייתה צעד ראשון לקיום סדנאות בתחומי האמנות השונים אשר העמותה מקיימת עד היום.

בתיה עוזיאל הייתה אמנית ומורה לאמנות וכונתה "כוהנת מלאכת היד" בזכות תוכניות הרדיו והטלוויזיה המפורסמות אותן קיימה בהצלחה ובאהבה רבה.