היו"ר עומד בראש העמותה על שני תחומיה: קרמיקה ואמנויות (שכל אחד מהם מנוהל עצמאית)

תפקיד יו"ר עמותת אמנים יוצרים בישראל (ע"ר)

יו"ר העמותה הינו חבר ועד העמותה המורכב מנציגים משני התחומים ופועל לכינוסו במידת הצורך.

כל תחום בעמותה (קרמיקה ואמנויות) מנוהל עצמאית. יו"ר העמותה מעורב בקשרים שבין התחומים ושיתוף הפעולה ביניהם.

היו"ר מעורב בקיום ההליכים החוקיים הנדרשים מהעמותה והגשת דיווחים לרשויות כגון: רשם העמותות, משרד התרבות והספורט ועירית תל אביב (העמותה נתמכת כספית על ידי משרד התרבות ועירית תל אביב, ויש פעילות רבה בתחום זה).

היו"ר מקיים קשר רציף עם נותני שירותים לעמותה כגון רו"ח העמותה, היועצת לעניני עמותות, עו"ד העמותה.

היו"ר מקיים קשר רציף עם בעלי תפקידים בעמותה כגון מנהלי התחומים, ועדת ביקורת ועוד.

יו"ר העמותה חתום על המסמכים המוגשים בשם העמותה (אם כי לא בהכרח הוא זה שממלא אותם).

יו"ר העמותה הוא בעל זכות חתימה בחשבון הבנק של העמותה אליו מגיעים כספי התמיכות והוא מחלק אותם בין התחומים על פי המוסכם ביניהם.

התפקיד הינו התנדבותי.

לפרטים: חואני 050-5349109 juanymukmel@gmail.com

לוין שולמית 050-2111165 Shulamit6240@gmail.com