ידיעון נובמבר 2021

ידיעון נובמבר 2021

ידיעון נובמבר 2021 עם עדכונים לקראת הגשת העבודות לתערוכת העמותה "רוח הזמן" שתתקיים באפריל 2022 .

יוצאים לדרך חדשה

אנו מבקשות ליידע אתכן/ם על שינויים במבנה העמותה שלנו: תחום אמנויות עומד להתפצל
מ"עמותת אמנים יוצרים בישראל" ולהתנהל באופן עצמאי.

דרושים מתנדבים

דרושים מתנדבים

לוועדת ביקורת של העמותה
הפעילות מתבצעת פעם בשנה ואינה גוזלת זמן רב.

דרושים מתנדבים לכתיבת מאמרים בנושא קראפט ואמנויות