ידיעון ינואר 2018

ידיעון ינואר 2018

הידיעון כולל : סיור, סדנאות, קול קורא לתערוכת העמותה 2018, שיח גלריה בתערוכה ", ארכיאולוגיה של זיכרון" ועוד ,