תערוכה חדשה בגלריה BY5

תערוכה חדשה בגלריה BY5

פתיחה ביום חמישי 10.10.19 בשעה 19:30. גוף (אנושי, וגם אחר) והיעדרו, או צלליתו, הם בלב התערוכה הקבוצתית "נא".