יולי 2021

 " רוח הזמן "

  אוצרת: יובל עציוני

    בגלריה הסדנה לאמנות יבנה בניהולו ובאוצרותו של רוני ראובן

 

התערוכה תתמקד ביצירה בהקשר למושג 'רוח הזמן', כרעיון יסוד וכמניע דיון על יצירה אמנותית, הייחודית לתחום המלאכה הידנית (קראפט).

 "עת לקרוע ועת לתפור" (קהלת ג, ז')[1] טוען הסופר המקראי, כמו: לכל חפץ ומעשה, יש כוונה, עיתוי, קיום והתכלות.

'רוח הזמן', או 'רוח התקופה' הוא מושג חמקמק, וכך גם הניסיון לתפוס את 'רוח הזמן', עשוי לתעתע.

המילה רוח, מתארת זרימת אוויר- תופעת טבע, בו בזמן, מתרחבת משמעותה ל'רוח חיים', לנשמה, ל'חיים רוחניים' ואף ל'מדעי הרוח'. כלומר 'רוח' מכילה את האפשרות הפיזיולוגית לחיות ואת התוכן הרוחני, החיוני לחיים שאינו גשמי או חומרני.

הדיון במושג 'רוח הזמן' [2] מחייב להתייחס לפילולוג הגרמני יוהאן גוטפריד, שבחן את המושג 'רוח הזמן' – (צַיִיטְגַיִיסְט, בגרמנית), כאשר הוא מכוון להשקפות העולם, דעות, מוסכמות ורעיונות, המאפיינים כמכלול, תקופה היסטורית, ומצביעים על האווירה החברתית הייחודית לתקופה. 'רוח התקופה' על פי גוטפריד, אינו רק ביטוי פסיבי של הלך רוח דומיננטי, אלא שביכולתו לשכפל, או לעצב מוסכמות חברתיות באמצעות טקסטים קנוניים, או תקשורת המונים [3].

המושג 'רוח הזמן', פותח אפשרות לבחון גם את השימוש בחומרים ופרקטיקות אמנותיות, המאפיינות את רוח התקופה, ואת הקשרן, לאירועים ורעיונות חברתיים אקטואליים. באותה עת מאפשר הדיון האמנותי במושג 'רוח הזמן', ללמוד וליצור בהתייחס לתופעות ונושאים מהעבר, כאשר המגמות החברתיות והאמנותיות, מתועדות ומפורשות. למשל, לעקוב אחרי מסעות – גיאוגרפיים וסימבוליים של חפצים, לבחון שינויים בייחוס חברתי, לחפצים או אובייקטים בשדה האמנות, כמו גם לבחון יצירה בהקשר לתהליכים אוטוביוגרפיים.

'רוח הזמן' – מושג מניע: מחקר, מחשבה, תגובה, יצירה.

בתערוכה יוצגו עבודות חדשות במגוון חומרים ואמצעי יצור על פי בחירת היוצר{ת} ובליווי האוצרת.

ההצעות יכולות להיות אובייקט אחד ,סידרה או תהליך.

ההכנות לתערוכה ילוו בסדנה בת שלושה מפגשים עם האוצרת ,יובל עציוני, ובמספר הרצאות עם אמנים כמנוע  להשראה .[ בתשלום, פרטים בהמשך].

ההשתתפות בתערוכה אינה מחייבת השתתפות בסדנה או בהרצאות.

 תהליך העבודה ולוחות זמנים

כל אמן ואמנית יוכלו להגיש מספר הצעות.

ההצעות יוגשו לאוצרת   יובל עציוני עד יום שישי, 19.11.2021

הינכם מתבקשים לעמוד במועד תאריך הגשת הצעות העבודה.

פורמט הגשת הצעות: קובץ WORD או PDF  ישלח במייל ל: yuvaletzioni@gmail.com

הקובץ יכלול: הצגת הרעיון בצילום של סקיצות או בתהליך עבודה ,או מצב עבודה מתקדם,

העבודה יכולה להיות יצירה אחת או עבודה בפורמט של תהליך או סדרה. 

טקסט קצר אודות היוצר/ת. פירוט השתתפות בתערוכות קודמות.

טקסט מורחב אודות העבודה המוצעת, הסבר בהקשר לנושא התערוכה "רוח הזמן", בתהליך העבודה.

תכנון ראשוני של סדר גודל סופי וכן מספר צילומים של עבודות קודמות.

קבלת תשובות האוצרת יובל עציוני : בתחילת חודש דצמבר 2021.

צילום עבודות :סוף מרץ 2022

מועד התערוכה סוף אפריל 2022. 

בגלריה הסדנה לאמנות יבנה .

 תנאי השתתפות בתערוכה:

  1. השתתפות בתערוכה פתוחה לכלל חברי עמותת קראפט ישראל ע"ר אשר שילמו את דמי החבר לשנת 2021 וישלמו את דמי החבר לשנת 2022.
  2. כל משתתף בתערוכה ישלם סכום חלקי לכיסוי ההוצאות, הסכום הוא 500 ₪
  3. כל ציוד אור קולי או ציוד מיוחד אחר, הדרוש להצגת העבודה ואינו ניתן ע"י הגלריה יהיה על חשבון האמן המציג.
  4. צילום העבודות יבוצע ע"י צלם מקצועי אשר יבחר בשיתוף עם האוצרת.
  5. לא ניתן להוציא עבודות מהתצוגה מרגע הצבתן בתערוכה ועד סופה.
  6. כל משתתף בתערוכה מתחייב לעמוד בלוח הזמנים, להביא ולאסוף את העבודות במועד ובמקום שיקבע מראש.

 

בברכה,

יובל עציוני

וועדת תערוכות

 

[2] https://benyehuda.org/read/2513

[3] https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%99%D7%98%D7%9[3] https://he.wikisource.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8:%D7%A7%D7%94%D7%9C%D7%AA_%D7%92#%D7%96

2%D7%99%D7%99%D7%A1%D7%98